Specjalista ESG. Oto jeden z zawodów przyszłości
Artykuł sponsorowany

Specjalista ESG. Oto jeden z zawodów przyszłości

Dodano: 
Specjalista ESG – zawód przyszłości?
Specjalista ESG – zawód przyszłości? Źródło:freepik.com
2024 rok to początek obowiązywania dyrektywy CSRD, która wprowadza obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju i jednocześnie jego weryfikacji, wśród ponad 3 500 organizacji. Ponad 50 proc. pracodawców, objętych dyrektywą planuje w 2024 roku rekrutacje nowych pracowników w obszarze ESG.

W świetle wprowadzonej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), polski rynek pracy doświadcza znaczącego wzrostu popytu na ekspertów w dziedzinie ESG (Environmental, Social, and Governance). Polskie firmy, dostosowując się do wymogów nowej dyrektywy, mają szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i zwiększenie konkurencyjności poprzez zintegrowane podejście do zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego.

Do 2026 roku obowiązkiem raportowania ESG w Polsce w przybliżeniu będzie objętych 3 500 organizacji. Obecnie jest to 150 firm. 90 proc. z 3 500 firm, nie zajmowało się dotychczas tematem raportowania ESG i musi się na to przygotować. Według raportu KPMG z 2023 roku, tylko 15 proc. firm deklaruje, że ma w swoim zarządzie osobę odpowiedzialną za zrównoważony rozwój. Z analiz ekspertów Antal wynika, że ponad 50 proc. pracodawców, objętych dyrektywą planuje w 2024 roku rekrutacje nowych pracowników w obszarze ESG.

Kogo poszukują firmy?

Obowiązki raportowe stają się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, którzy dotąd nie podlegali takim regulacjom i nie budowali odpowiednich kompetencji w ramach organizacji. Najczęściej poszukiwane są osoby z doświadczeniem w obszarze ochrony i inżynierii środowiska oraz eksperci, którzy zajmują się taksonomią bądź chcą się rozwijać w tym kierunku. Ich kompetencje i wiedza stają się niezbędne nie tylko w obszarze raportowym, ale i proceduralnym. W tym zakresie eksperci Antal wspierają firmy z branży energetycznej, produkcyjnej czy transportowej. Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem wzrasta również w branżach takich jak finanse, technologia oraz usługi konsumenckie. Spółki międzynarodowych korporacji, gdzie coraz częściej powstają komórki odpowiadające za obszar governance (G), rekrutują osoby z doświadczeniem w działach prawnych, compliance i ryzyk regulacyjnych. Pracodawcy poszukują też HR-owców oraz specjalistów CSR i PR, którzy zajmą się nie mniej istotnym filarem ESG – polityką społeczną i przeciwdziałaniem wkluczeniom (S). Specjaliści ESG są poszukiwani nie tylko do celów raportowania, ale także do prowadzenia analiz strategicznych i doradztwa w obszarach takich jak zarządzanie ryzykiem, innowacje i zrównoważony rozwój.

Według raportu Polskiego Stowarzyszenia ESG niecałe 50 proc. firm, które opublikowały w 2023 roku raport ESG dokonało tego samodzielnie. Ponad połowa firm sięgnęła po zewnętrznych konsultantów. To z kolei jest dobrym prognostykiem dla firm doradczych – jeżeli ten trend się utrzyma to konsulting ESG stworzy duży konkurencyjny rynek, a zapotrzebowanie drastycznie wzrośnie.

Od specjalistów ESG oczekuje się przede wszystkim biznesowego podejścia, które obejmie ścisłą współpracę z zespołami prawnymi, zakupów, jakości, HR oraz liniami biznesowymi. Konieczne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji ze względu na dynamikę zmian m.in. prawnych. Bardzo ważnym czynnikiem jest znajomość standardów ESRS, ISSB i GRI, metod certyfikacji BREEAM, znajomość uwarunowań prawnych i spraozdawczości umiejętność obliczania śladu węglowego. Są to aspekty kluczowe w szczególności dla firm produkcyjnych i deweloperskich.

Zarobki

W świetle zmian legislacyjnych jasne staje się, że zawód specjalisty ESG będzie odgrywał kluczową rolę w przyszłości rynku pracy, a firmy muszą być gotowe na te zmiany, aby sprostać rosnącym wyzwaniom i oczekiwaniom. Przed ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju otwierają się dobre perspektywy na przyszłość, jeśli chodzi nie tylko o miejsce pracy, lecz także o zarobki. Obecnie specjalista w tej dziedzinie osiąga zarobki w przedziale 8 – 12 tysięcy brutto, natomiast menedżer zarabia w okolicach 20 tysięcy brutto. W przypadku Dyrektorów i poziomu zarządu, te stawki rosną -mówi

Nie tylko w obszarze ESG powstają nowe zawody. Obecnie poszukiwani są także eksperci ds. DE&I (Diversity, Equity & Inclusion), którzy zarządzają procesami prowadzącymi do budowania kultury różnorodności, równego traktowania oraz inkluzywności. W 2023 roku specjalista ds. DE&I zarabia od 8 do 18 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektor DE&I – między 25 a 45 tys. zł brutto miesięcznie.

Zrównoważone przywództwo – oczekiwania wobec liderów

Powiązanie wynagrodzeń liderów z celami ESG staje się coraz bardziej popularne w miarę, jak firmy uświadamiają sobie znaczenie zrównoważonego rozwoju i rosnące oczekiwania interesariuszy. Pozwala to na lepsze zintegrowanie praktyk ESG z strategią i operacjami firmy oraz zwiększenie odpowiedzialności i zaangażowania liderów w te kwestie. Według badania IBM Institute for Business Value już 50 proc. dyrektorów generalnych z dużych firm i z ponad 30 krajów otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest powiązana z osiągnięciem przez ich firmę określonych celów zrównoważonego rozwoju.

Czytaj też:
Sustain Tomorrow Conference vol.2: budowanie zrównoważonej przyszłości

ESG to szansa biznesowa dla firm

Odpowiedzialnego prowadzenia biznesu wymagają już nie tylko aktywiści, ale też konsumenci, klienci biznesowi, instytucje finansowe czy inwestorzy. Coraz więcej inwestorów i banków postrzega spółki odpowiedzialne społecznie jako mniej ryzykowne. Według E&Y, 97 % inwestorów uważa informacje niefinansowe za istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Z Raportowanie ESG oznacza więc dla wielu firm łatwiejszy dostęp do kapitału i niższy koszt jego pozyskania. Z badania Nielsen wynika, że 66% konsumentów jest skłonnych płacić więcej za produkty i usługi od firm zaangażowanych społecznie i ekologicznie Wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji jest także istotne w kontekście przyciągania najlepszych talentów na pokład. Jak wynika z Raportu Cone Communications Millennial Employee Engagement Studynaszego 76 % Millennialsów twierdzi, że działania ESG firmy są kluczowe przy wyborze pracodawcy.

Organizacje, które nie zareagują na czas, na trendy rynkowe i regulacyjne dotyczące ESG mogą ponieść konsekwencje w postaci utraconych kontrahentów, zamówień publicznych, utrudnionego dostępu do kapitału, a nawet problemów z rekrutacją utalentowanych pracowników. Dlatego na ESG należy patrzeć jak na biznesową szansę.


Weź udział w dyskusji z ekspertami ESG!
2. edycja konferencji już 19 marca

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ