Odpowiedzialność i ekologia w biznesie. Sustain Tomorrow Conference 2024

Odpowiedzialność i ekologia w biznesie. Sustain Tomorrow Conference 2024

Sustain Tomorrow 2024
Sustain Tomorrow 2024 
Dodano: 
We wtorek odbyła się konferencja Sustain Tomorrow Conference 2024, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce ESG (Environmental, Social, Governance) w Polsce. Celem organizowanej przez Wprost konferencji jest dostarczenie niezbędnej wiedzy przedsiębiorcom zainteresowanym zrównoważonym rozwojem.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność to tematyka, na którą coraz częściej kładą nacisk zarówno klienci, jak i inwestorzy, a to stawia przed firmami szereg nowych wyzwań, którym muszą sprostać. Konferencja Wprost była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i dobrych praktyk na temat wdrażania standardów ESG.

Finansowanie zielonej transformacji

Podczas pierwszego panelu uczestnicy skupili się na omówieniu różnych metod finansowania inicjatyw związanych z zieloną transformacją w przedsiębiorstwach. Eksperci dzielili się wiedzą dotyczącą tego, jakie koszty czekają przedsiębiorców w związku z przeprowadzeniem zmian (np. inwestycje w technologie odnawialne, modernizacja infrastruktury w kierunku bardziej ekologicznym czy też wprowadzenie programów redukcji zużycia energii).

Poruszono także kwestie opłacalności tych działań oraz sposoby pozyskiwania środków na takie inwestycje, w tym finansowanie zewnętrzne, fundusze publiczne, inwestycje prywatne czy nawet modele biznesowe typu „zielone obligacje”. Omawiano także procedury uzyskiwania zielonego finansowania. W panelu wzięli udział: Robert Adamczyk, członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Monika Polakowska, Sustainability Finance Managerka w Santander Bank Polska, Adrian Skrocki, wiceprezes ADM Consulting Group, Mariusz Bartosewicz, dyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji, PEKAO, Adrian Leung, Global Head of Strategic Accounts, S&P oraz Filip Osadczuk, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Panel prowadził Łukasz Chojecki, partner w TAILORS Group.

W dyskusji poruszono m.in. wątek tzw. zielonych obligacji, które są jednym ze sposobów na pozyskanie inwestorów dla projektów ESG.

– Jeżeli spojrzymy na dane historyczne, to zobaczymy, że w 2021 roku łączna emisja obligacji była trzykrotnie wyższa, niż w 2018. Było to powiązane z okresem popandemicznym. W roku 2022 nastąpił spadek, a od 2023 roku mamy do czynienia z normalizacją, co pokrywa się z danymi płynącymi z rynku konwencjonalnych obligacji. Możemy mówić, że obligacje zielone obecnie dominują rynek, ich przyrost w 2023 roku był znaczący. W przypadku obligacji społecznych, ten wzrost jest płaski – powiedział Adrian Leung.

Monika Polakowska (z lewej) oraz Adrian Leung (pośrodku)

Uczestnicy panelu zwracali uwagę na to, jak ważna jest odpowiednia strategia zrównoważonego rozwoju i powiązanie jej z celami biznesowymi.

– Obecnie wspieram klientów w pozyskiwaniu finansowania związanego z ESG, wcześniej przez wiele lat byłam związana z grupą Polsat Plus, gdzie jednym z ostatnich moich projektów było pozyskanie skomplikowanego finansowania powiązanego z KPI. Zanim zastanowiliśmy się nad rodzajem finansowania musieliśmy odrobić pracę domową, związaną z ESG, sprawdzić, co jest istotne dla nas, dla naszych kontrahentów i policzyć ślad węglowy. Równocześnie toczyły się prace nad strategią biznesową, która była stricte powiązana ze strategią zrównoważonego rozwoju. I bez powiązania tych strategii uzyskanie finansowania byłoby bardzo trudne – powiedziała Monika Polakowa.

– My w banku Pekao, przygotowując się do emisji euroobligacji, postanowiliśmy zrobić to w modelu zielonym. Nasz zespół przygotował framework pod emisję zielonych obligacji, w którym opisane jest dokładnie, na jakie projekty bank przeznaczy środki pozyskane ze sprzedaży obligacji, po drugie opracowaliśmy całą metodę zarządzania tymi obligacjami – powiedział Mariusz Bartosewicz.

Zielona transformacja to jednak nie tylko obligacje, ale i środki publiczne, z których mogą korzystać firmy.

– Są dostępne alternatywne źródła finansowania projektów zielonych, mówimy tutaj o grantach unijnych i rządowych. Te pieniądze już od jakiegoś czasu są na rynku, ale, w mojej ocenie, nie zostały jeszcze wykorzystane w sposób, do jakiego zostały zaprojektowane. Nauczyliśmy się już finansować projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, tak w przypadku zielonych inwestycji i transformacji w zieloną gospodarkę mamy jeszcze pewne braki. I jest to związane z przygotowaniem przedsiębiorców, posiadaniem odpowiedniej strategii, oraz przygotowaniem oceniających takie strategie – powiedział Adrian Skrocki.

Filip Osadczuk (z lewej), Adrian Skrocki (pośrodku) oraz Mariusz Bartosewicz

– Obowiązująca strategia PGE mówi o wydatkach rzędu 75 miliardów. Pozyskanie finansowania jest tak ogromne, że my musimy myśleć w skali światowej, nie możemy się koncentrować tylko na rynku polskim, o finansowanie konkurujemy na rynku globalnym. Musimy wsłuchiwać się w oczekiwania naszych interesariuszy. Te oczekiwania są na dzień dzisiejszy dość jasne, firmy muszą się zmieniać w kierunku bycia bardziej zrównoważonymi. Dostawcy kapitału chcieliby, żeby te pieniądze nie tylko zarabiały na siebie, ale miały też większą wartość – powiedział Filip Osadczuk.

Liczenie śladu węglowego

Drugi panel skupił się na budowaniu kompetencji w zakresie obliczania i monitorowania śladu węglowego w firmach oraz procesach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla (dekarbonizacja). Eksperci dyskutowali na temat dobrych praktyki w zakresie pomiaru i raportowania emisji CO2, w tym o różnicach między różnymi poziomami śladu węglowego (zakres 1, 2 i 3), a także wyzwaniami związanymi z gromadzeniem danych niezbędnych do dokonania odpowiednich pomiarów.

W panelu wzięli udział: Przemysław Poszwa, ekspert w TAILORS Group, Kamil Woźnica, Sustainability & CSR Manager LipCo Foods, oraz Agnieszka Rozwadowska, dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Columbus Energy S.A. Prezeska Zarządu w Carbon Footprint Foundation. Panel prowadziła Ewa Solarz, Head of ESG w TAILORS Group.

– Obserwujemy zmiany średniej temperatury, także w Polsce. Interesujemy się tym dlatego, że przynosi to bardzo złożone konsekwencje dla nas wszystkich, jest sucho, obszar centralnej Polski pustynnieje. Mamy też energetykę opartą na węglu, która potrzebuje mieć czym schładzać elektrownie i potrzebuje chłodnej wody. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka, to za chwilę będziemy mieć sytuację, w której zbyt ciepła woda będzie zrzucana do rzek i spowoduje ich zamieranie. Działania legislacyjne w tej sprawie wywierają presję na firmy, niedostosowanie się do tych zmian jest dla przedsiębiorstw dużym ryzykiem, bo może się wiązać z wypadnięciem z łańcucha dostaw – powiedział Przemysław Poszwa.

Przemysław Poszwa (z lewej), Kamil Woźnica (pośrodku) oraz Agnieszka Rozwadowska (z prawej)

Według dostępnych danych jedną z branż generujących największy ślad węglowy jest przemysł mięsny. Na największych firmach operujących w tym segmencie rynku ciąży zatem duża presja na jego redukcję.

– Sektor rolno spożywczy jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, a sama branża mięsna odpowiada za 55 proc. tej emisji, więc jest co robić. Myślę, że najważniejszą rekomendacją jest to, żeby zacząć mierzyć swój ślad węglowy. Na naszym przykładzie największe źródła emisji to zakup energii, transport i zarządzanie odpadami. Przykładem idealnej inwestycji, którą można wykonać, jest inwestycja w biogazownie. Mamy bardzo dużo odpadów produkcyjnych, które stały się produktem energetycznym – powiedział Kamil Woźnica.

– W 2021 roku fundacja przeanalizowała ślad węglowy Collumbus Energy jako element pierwszego, nieobligatoryjnego, niefinansowego raportu, który dziś nazwalibyśmy raportem zrównoważonego rozwoju. Wszystko było wtedy wyzwaniem, wiedza na temat tego, po co my to robimy, na każdym poziomie zaangażowania w organizacji, była na niesatysfakcjonującym poziomie. To była praca z każdą osobą w organizacji, ale też na zewnątrz. Uważam jednak, że pierwszy raport, choć jest bardzo dużym wyzwaniem, jest łatwiej zrobić, niż drugi, bo w drugim trzeba już wykazać poprawę wskaźników. Praca nad raportem ESG to nie jest tylko piękny pdf, ale codzienna praca z całym zespołem, która musi być gdzieś w tle – powiedziała Agnieszka Rozwadowska.

Wyznaczanie celów

W trzecim panelu eksperci dyskutowali o procesie wyznaczania i zarządzania celami związanymi z zieloną transformacją w przedsiębiorstwach. Wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie określania celów związanych z redukcją emisji, efektywnością energetyczną, czy też minimalizacją zużycia zasobów naturalnych.

W panelu wzięli udział: Przemysław Poszwa, ekspert w TAILORS Group, Artur Stawiarski, Dyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON oraz Agnieszka Rozwadowska, dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Columbus Energy S.A. Prezeska Zarządu w Carbon Footprint Foundation. Panel prowadziła Ewa Solarz, Head of ESG w TAILORS Group.

– My już od kilku lat raportujemy wewnętrznie, jesteśmy audytowani przez wielką czwórkę odnośnie ESG, ta świadomość istniała od dawna, bo firma energetyczna sprzedaje produkty, które są niestety efektem wykorzystania paliw kopalnych. Świadomość, że to musi się zmieniać jest u nas podstawą do tego, by umieścić zrównoważony rozwój jako jeden z trzech podstawowych filarów naszego rozwoju. Żadna decyzja finansowa nie będzie podjęta, jeśli nie będzie określone czy jest zgodna z taksonomią i jaki ma wpływ na środowisko. Po drugie, wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju było związane z celami biznesowymi, nie da się ukryć, że w naszym przypadku był to element wyróżniający, pewna przewaga konkurencyjna – powiedział Artur Stawiarski.

Eksperci dyskutowali też o planowanych globalnych celach emisyjnych, które wprowadzane są nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale i we wszystkich największych gospodarkach świata.

Artur Stawiarski (z lewej) oraz Przemysław Poszwa (z prawej)

– Pakiet Fit for 55 zakłada redukcję emisję gazów cieplarnianych o 55 proc. do roku 2030 i to jest coś, co nas bezpośrednio dotyka. UE przymierza się też do kolejnego pakietu, który zakłada redukcję o 90 proc. do roku 2040. Takie cele obowiązują nie tylko w Europie, podobne rozwiązania wprowadzają także inne kraje na świecie, choćby Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone. Chiny są tutaj dość ciekawym przykładem, bo suma inwestycji w zieloną energię jest większa, niż 10 kolejnych krajów razem wziętych – powiedział Przemysław Poszwa.

Podczas dyskusji poruszono też problem odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

– Myślę, że nie ma innego kierunku niż zaangażowanie dodatkowych, zrównoważonych źródeł energii. Wyzwaniem jest oczywiście infrastruktura, magazyny energii, których produkcja także generuje emisję gazów cieplarnianych. Czas leci, oczywiście możemy dyskutować o tym, co należy zrobić, mamy bardzo dużo materiałów i narzędzi do tego, by dostosować się do zmian klimatu – powiedziała Agnieszka Rozwadowska.

Raportowanie ESG

W kolejnym panelu eksperci skupili się na wpływie taksonomii – czyli klasyfikacji ekonomicznej, opartej na kryteriach zrównoważonego rozwoju – na wartości spółek oraz na zgodności z nią jako narzędziem umożliwiającym dostęp do kapitału. Dyskutowali m.in. o tym, jakie wyzwania związane są z przygotowaniem odpowiednich ujawnień taksonomicznych, czyli raportów zawierających informacje o zgodności działań przedsiębiorstwa z kryteriami taksonomii.

W panelu wzięli udział: Agnieszka Filarska, dyrektor controllingu w PGE, dr Radosław Maruszkin, adwokat, oraz Filip Wójcik, koordynator Akademii ESG na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Panel poprowadził Bartosz Giza z TAILORS Group.

Podczas dyskusji poruszono m.in. problem niejednoznacznego zrozumienia kryteriów taksonomii przez przedsiębiorców, którzy jej podlegają.

– W skrócie, jak jesteśmy w Polsce i prowadzimy firmę, to obowiązują nas dwa reżimy prawne. Pierwszy to polskie prawo, np. ustawa prawo ochrony środowiska i większość przedsiębiorców wie, że powinna jej przestrzegać. Drugi to prawo Unii Europejskiej, i to się trochę przyjęło, a trochę nie. W zależności od tego, jak działa UE, czy przyjmuje dyrektywę, czy rozporządzenie, to albo się te przepisy powtarza w polskim prawie, przyjmując odpowiednią ustawę, albo nie. W teorii zakłada się, że przedsiębiorca zna zarówno polskie, jak i unijne prawo. W przypadku dużych spółek to się sprawdza, ale w przypadku małych przedsiębiorstw nie i często jest niezrozumiałe – powiedział mec. Maruszkin.

– Mam wrażenie, że taksonomia i obszar raportowania taksonomicznego wymaga nakładów. My po prostu musieliśmy zapłacić, również za metodologię i podejście do ujawnień taksonomicznych. Do tej pory grupa kapitałowa PGE przygotowała 3 ujawnienia taksonomiczne, z czego 2 są już opublikowane. Każde z nich było przygotowywane w innym reżimie prawnym. Pierwsze to było uproszczone ujawnienie taksonomiczne, drugie to tylko dwa cele klimatyczne, trzecie to kolejne cztery cele klimatyczne. PGE jest grupą szeroką i głęboką. Jeżeli my otrzymujemy ostateczne regulacje w połowie roku to mamy na prawdę niewiele czasu na to, by taki raport opublikować. Trzeba się do tego procesu dobrze przygotować – powiedziała Agnieszka Filarska.

Od lewej; Bartosz Giza, Radosław Maruszkin, Agnieszka Filarska, Filip Wójcik

Eksperci dyskutowali też o różnicach w procesie taksonomicznym dla sektora finansowego i niefinansowego.

– Sektor finansowy, poza swoją działalnością, ma przede wszystkim portfolio. Analiza portfolio to dodatkowe tabele, o wiele bardziej skomplikowane. Występują też różnice w metodykach i to jest dla sektora finansowego duże wyzwanie. Wielkim wyzwaniem jest także zbieranie danych od klientów, którzy nie muszą nam podać swoich danych taksonomicznych i to po naszej stronie jest to, jak ich zachęcić – powiedział Filip Wójcik.

Liczenie śladu węglowego

Podczas konferencji, w ramach współpracy z Crif, zmierzono także ślad węglowy, jaki wygenerowało wydarzenie. Uczestnicy konferencji Sustain Tomorrow wypełnili specjalne ankiety, w których pytano m.in. o środek transportu, jakim dostali się na miejsce.

– Największa liczba uczestników wykorzystała samochód, łącznie to jest ponad 1 tys. kilometrów, potem pociąg, ponad 2 tys. kilometrów. Poza środkami transportu mamy też liczbę osób, które skorzystały z noclegu hotelowego, to jest łącznie 7 dób hotelowych. – powiedział Kamil Gosławski z Crif.

Kamil Gosławski

Według badania konferencja wygenerowała ok. 0,85 tony CO2. Żeby je zniwelować potrzebowalibyśmy około 120 drzew, które absorbowałyby ślad węglowy przez cały rok.

– Patrząc na ten ślad węglowy możemy powiedzieć, że nie jest źle, patrząc na podobne wydarzenia, ich ślad węglowy często bywa o wiele większy, ale oczywiście zawsze mogłoby być lepiej – powiedział Kamil Gosławski.

Certyfikacja produktów

Kolejny panel dotyczył certyfikacji produktów i usług w kontekście nowych regulacji mających na celu zwalczanie praktyk, tzw. greenwashing. Eksperci omawiali aktualne zakazy i ograniczenia dotyczące reklamy produktów pod kątem ich ekologiczności oraz kto podlega tym regulacjom. Dyskutowano też na temat procedur uzyskiwania zielonych certyfikatów, wartość takich certyfikatów oraz kwestie odpowiedzialności w przypadku naruszeń przepisów.

W panelu wzięli udział: dr inż. Justyna Żerańska dyrektorka generalna w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, Magdalena Jabłońska-Pudlak, kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Ecolabel w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Piotr Kwiecień, dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Panel prowadziła Dominika Lenkowska-Piechocka, CEO& Founder, Who Will Save The Planet.

– 6 marca została opublikowana dyrektywa Consumer Empowerment. Po 20 dniach od opublikowania ona wchodzi w życie, państwa członkowskie mają około 2 lat na dostosowanie do niej swoich przepisów. To nas nie zwalnia z tego, żeby już zacząć się szykować pod spełnienie tych wymagań, bo będzie tego oczekiwało społeczeństwo i konkurencja. Mamy też projekt dyrektywy Green Claims, który jest obecnie na etapie prac w Parlamencie Europejskim – powiedziała Magdalena Jankowska-Pudlak.

Od prawej; Justyna Żerańska, Magdalena Jabłońska-Pudlak, Piotr Kwiecień

– Branża kosmetyczna jest dość mocno obwarowana regulacjami, ale dyrektywy, o których mówimy, będą obowiązywały wszystkie branże. Każdy kraj będzie mógł wprowadzać jakieś swoje zmiany w procesie implementacji, ale podstawowy content został już opublikowany i możemy jednoznacznie określić, co jest nieuczciwą praktyką rynkową i dostosować się do planowanych zmian – powiedziała Justyna Żerańska.

– Mówimy o rozszerzeniu kodeksu etyki reklamy o zapisy środowiskowe. To jest samoregulacja, która powstała dzięki pracy grupy roboczej rady etyki reklamy, jest to dobrowolna odpowiedź rynku na główne grzechy reklamodawców. Powstało 12 zapisów samoregulacyjnych, które mówią m.in., że informacje zawarte na produkcie muszą być weryfikowalne, nie można przekładać ekologiczności danego produktu na całą firmę, nie używamy żargonu etc. – powiedział Piotr Kwiecień.

ESG w branży budowlanej

Kolejny panel dotyczył branży budowlanej i wpływu, jaki ma na nią zielona rewolucja. Eksperci dyskutowali m.in. o tym, które podmioty branży budowlanej są już objęte regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (ESG), a które mogą być nimi objęte w przyszłości. Dyskusja dotyczyła także strategii, pozwalających firmom zachować konkurencyjność i nie wypaść z łańcucha dostaw w warunkach rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W panelu wzięli udział: Janusz Komurkiewicz, członek zarządu ds. marketingu FAKRO, Roman Zabłocki, Business Unit Director, Engineering & Operation, Antal oraz Anna WojciechowskaHead of ESG w ROBYG. Panel poprowadziła Anna Kamińska, redaktor naczelna serwisu i kwartalnika „Buduj z Głową”.

Eksperci dyskutowali m.in. o tym, jakie największe wyzwania czekają branżę budowlaną w związku z wprowadzaniem polityk zrównoważonego rozwoju.

– Jest bardzo dużo do zrobienia w każdym zakresie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że budownictwo to przede wszystkim energochłonność. Budynki odpowiadają za 38 proc. emisji gazów cieplarnianych. Ponad 80 proc. tej emisji to eksploatacja budynków, czyli ogrzewanie, chłodzenie czy oświetlenie. Myśląc o projektowaniu nowych produktów w największym zakresie myślimy o tym, jak ten produkt wpłynie na eksploatację budynków, czy on będzie energooszczędny – powiedział Janusz Komurkiewicz.

Od lewej; Anna Kamińska, Janusz Komurkiewicz, Anna Wojciechowska, Roman Zabłocki

– Jest oczywiste, że w naszej branży aspekt środowiskowy jest istotny, ale warto wspomnieć, że regulację idą w taką stronę, aby uświadomić nam odpowiedzialność nie tylko za E, ale także za S i G. Tutaj mowa głównie o łańcuchu wartości, o BHP na budowie, o tym, jak zarządzamy nie tylko materiałami czy wodą na budowie, ale i o tym, skąd się materiały biorą i jak wygląda sytuacja naszych pracowników i podwykonawców. Dużo więcej nasza branża będzie musiała powiedzieć o tej sytuacji – powiedziała Anna Wojciechowska.

– Łańcuch wartości jest dzisiaj tak skonstruowany, że jeśli chcemy zdobywać rynki zagraniczne, musimy się dostosowywać do nowych standardów. Do nas zgłaszają się firmy, które mówią, że liczą ślad węglowy, bo tego wymagają kontrahenci, ale kwestie społeczne są zupełnie nieuporządkowane – powiedział Roman Zabłocki.

Rola zarządów

Konferencję zakończyła dyskusja dotycząca wpływu nowych przepisów na odpowiedzialność członków zarządu za raportowanie. Eksperci omówią, w jaki sposób zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na sposób funkcjonowania i zarządzania. Poruszono kwestie dotyczące przygotowania się członków zarządu do tych zmian, w tym ustalania priorytetów związanych z ESG na poziomie zarządu spółki.

W dyskusji wzięli udział: dr Radosław Maruszkin, adwokat, dr r. pr. Dawid Rejmer, partner w Kancelarii Finansowej LEX, oraz Sylwia Styka, konsultantka ESG w Accenture.

Od lewej; Radosław Maruszki, Sylwia Styka, Dawid Rejmer

– Zacznę od dyrektywy CSRD, która wprowadza standardy raportowania europejskiego. Ta legislacja wymaga od zarządów przedsiębiorstw przeprowadzenie analizy istotności, czyli zapoznanie się z interesariuszami, łańcuchami dostaw, nałożenie pewnych priorytetów i włączenie ich w strategię biznesową. Ta legislacja konsoliduje raportowanie finansowe i niefinansowe i to jest bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o wymagania wobec zarządu spółek – 

– Mamy przyjętą tę dyrektywę, ale ona nie jest jeszcze zaimplementowana, Polska ma obowiązek włączenia jej w system prawnym. Możemy się spodziewać, że ona zostanie włączona do ustawy o rachunkowości. Więcej szczegółów poznamy pewnie w drugim kwartale tego roku. Wyzwaniem dla największych firm będzie to, że może dojść do sytuacji, w której na koniec roku trzeba będzie zaraportować kwestie ESG, a dziś jeszcze nie wiadomo dokładnie co trzeba będzie raportować – powiedział Dawid Rejmer.

Za niezaraportowanie lub zatajenie pewnych informacji będzie groziła kara, możliwe, że nawet do dwóch lat więzienia, podobnie jak w przypadku raportów finansowych.

Program konferencji

19 marca 2024

Miejsce:
Courtyard by Marriott Warsaw Airport
Żwirki i Wigury 1
Warszawa
09:00 – 09:30
Rejestracja i kawa powitalna
09:30 – 10:40
Panel 1
10:40 – 10:55
Przerwa kawowa
10:55 – 11:30
Panel 2
11:30 – 12:15
Panel 3
12:15 – 12:30
Przerwa kawowa
12:30 – 13:15
Panel 4
13:15 – 14:15
Przerwa na lunch
14:15 – 14:25
Mierzymy ślad węglowy
14:25 – 15:10
Panel 5
15:10 – 15:55
Panel 6
15:55 – 16:10
Przerwa kawowa
16:10 – 16:55
Prelekcja

Panel 1Jak sfinansować zieloną transformację w przedsiębiorstwach?

Prowadzący:
 • Łukasz ChojeckiPartner, TAILORS Group
Uczestnicy:
 • Robert AdamczykCzłonek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
 • Monika PolakowskaSustainability Finance Managerka w Santander Bank Polska
 • Adrian SkrockiWiceprezes Zarządu ADM Consluting Group S.A.
 • Mariusz BartosewiczDyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji, PEKAO
 • Adrian LeungGlobal Head of Strategic Accounts, S&P
 • Filip OsadczukDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Panel 2Budowa kompetencji dotyczących kalkulacji śladu węglowego i dekarbonizacji wewnątrz przedsiębiorstwa

Prowadząca:
 • Ewa SolarzHead of ESG, TAILORS Group 
Uczestnicy:
 • Przemysław PoszwaEkspert w TAILORS Group
 • Kamil WoźnicaSustainability & CSR Manager LipCo Foods
 • Agnieszka RozwadowskaDyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Columbus Energy S.A. Prezeska Zarządu w Carbon Footprint Foundation

Panel 3Redukuj lub unikaj – jak wyznaczać cele i skutecznie zarządzać procesem dekarbonizacji

Prowadząca:
 • Ewa SolarzHead of ESG, TAILORS Group 
Uczestnicy:
 • Przemysław PoszwaEkspert w TAILORS Group
 • Artur StawiarskiDyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON
 • Agnieszka RozwadowskaDyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Columbus Energy S.A. Prezeska Zarządu w Carbon Footprint Foundation

Panel 4Wpływ ujawnień taksonomicznych na wartości spółki oraz zgodność z rozporządzeniem jako narzędzie dostępu do kapitału

Prowadzący:
 • Bartosz Giza​TAILORS Group
Uczestnicy:
 • dr Radosław Maruszkinadwokat, Kancelaria Maruszkin 
 • Filip WójcikKoordynator Akademii ESG na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Agnieszka FilarskaDyrektor Departamentu Kontrolingu

Mierzymy ślad węglowyW ramach współpracy Crif zmierzymy ślad węglowy

Panel 5Certyfikacja produktów i usług w świetle nowych regulacji o green washing, ślad węglowy produktów

Prowadząca:
 • Dominika Lenkowska-PiechockaCEO& Founder, Who Will Save The Planet
Uczestnicy:
 • dr inż. Justyna ŻerańskaDyrektorka generalna w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego
 • Magdalena Jabłońska-PudlakKierownik Zespołu ds. Certyfikacji Ecolabel w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Piotr KwiecieńDyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Panel 6ESG w budowie – rewolucja ESG zmienia branżę budowlaną

Prowadząca:
 • Anna KamińskaRedaktor naczelna serwisu i kwartalnika „Buduj z Głową”
Uczestnicy:
 • Janusz KomurkiewiczCzłonek Zarządu ds. marketingu FAKRO
 • Roman ZabłockiBusiness Unit Director, Engineering & Operation, Antal
 • Anna WojciechowskaHead of ESG w ROBYG

PrelekcjaJak nowe przepisy zmieniają odpowiedzialność członków zarządu w zakresie ESG?

Uczestnicy:
 • dr Radosław Maruszkinadwokat, Kancelaria Maruszkin 
 • dr r. pr. Dawid RejmerPartner w Kancelarii Finansowej LEX
 • Sylwia StykaKonsultantka ESG w Accenture
Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Jest Członkiem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Rozwoju (FOB), wiodącej organizacji promującej zrównoważony rozwój w Polsce. Jest również główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), z 25 letnim doświadczeniem raportowania oraz oszacowywania ryzyk środowiskowych i społecznych. W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyka środowiskowego oraz  społecznego projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Giełdy w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi dla Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD opracowujących standardy ESRS dot zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności. Jest również w technicznej grupie referencyjne (Technical Review Group) w International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz w Climate Bonds Iniative (CBI) w technicznych grupach roboczych dla sektora Stali oraz Chemii. Od 2017 roku Robert jest członkiem grupy roboczej ds. energetyki odnawialnej podowalanej przez ONZ Convection for Migratory Species (UN CMS)

Do 2004 roku Robert, był Dyrektor Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz asesorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors) audytorem ISO 14001 oraz weryfikatorem dla ResonsbileSteel. Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej oraz raportowania ESG, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej. Miedzy 2012-2021 Robert był przewodniczącym rady pracowniczej w EBOiR.

Mariusz Bartosewicz

Mariusz Bartosewicz

Mariusz Bartosewicz dołączył do Pekao SA na początku 2022 roku, budując od podstaw Zespół ESG w Pionie Bankowości Korporacyjnej. Wcześniej pracował w jednym z największych polskich przedsiębiorstw energetycznych, współkierując departamentem regulacji europejskich i współpracy międzynarodowej. Poprzednio przez ponad dziesięć lat, pełniąc różne role, zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji europejskich (w tym dotyczących zrównoważonych finansów) w polskiej administracji centralnej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Łukasz Chojecki

Łukasz Chojecki

Współtwórca TAILORS Group. Menadżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji korporacyjnej, ESG oraz projektów digitalowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał koordynując kampanie społeczne w Polskiej Akcji Humanitarnej. W następnych latach, pracując w agencji Public Relations, prowadził projekty z zakresu PR finansowego i produktowego, specjalizując się w działaniach dotyczących relacji inwestorskich. W TAILORS Grup koordynuje tworzenie oferty łączącej kompetencje z zakresu ESG, Relacji Inwestorskich oraz komunikacji internetowej. Doradza kluczowym firmom z sektora finansowego, energetycznego i przemysłowego.

Bartosz Giza​

Bartosz Giza​

Konsultant w obszarze zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie w zawodzie prawnika wykorzystuje w pracy z regulacjami ESG, w szczególności dyrektywą CSRD i powiązanymi z nią standardami ESRS. Specjalizuje się w tematach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego i zmianą klimatu. Realizował projekty dla klientów z branży przetwarzania odpadów, finansowej, spożywczej, przemysłowej i transportowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze wpływu przedsiębiorstw na środowisko i związanymi z nim ryzykiem i szansami.  

Magdalena Jabłońska-Pudlak

Magdalena Jabłońska-Pudlak

Od 9 lat związana z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A., w którym prowadzi certyfikację wyrobów ekologicznych na unijne oznakowanie EU Ecolabel. Autorka lub współautorka prac badawczych i artykułów problemowych w czasopismach naukowych i technicznych z dziedziny ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Członek Komitetu Technicznego KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych oraz Komitetu Technicznego KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Prowadzi warsztaty, webinaria i występuje na konferencjach. Ekspert w dziedzinie certyfikacji wyrobów i usług na oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel.

Anna Kamińska

Anna Kamińska

Redaktorka i wydawca z wieloletnim stażem w redakcjach tytułów budowlanych. Obecnie kieruje serwisem i kwartalnikiem „Buduj z Głową” dla inżynierów budownictwa i kosztorysantów. Wcześniej wieloletnia redaktorka naczelna miesięcznika „Murator” i serwisu Murator.pl, wydawca „Architektury-murator”, „Informatora Budowlanego-murator” oraz serwisu Muratorplus.pl.

Janusz Komurkiewicz

Janusz Komurkiewicz

Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi – organizacji zrzeszającej producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki budowlanej. Członek Zarządu ds. marketingu FAKRO.
Dzięki wspólnym staraniom firmy FAKRO oraz Związku Polskie Okna i Drzwi pod kierownictwem Prezesa Janusza Komurkiewicza, branża stolarki budowlanej uznana została za polską specjalność eksportową oraz objęto ją specjalnym programem Ministerstwa Gospodarki - Branżowym Programem Promocji.
Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Prywatnie zapalony narciarz i żeglarz.

Piotr Kwiecień

Piotr Kwiecień

Zdobywał doświadczenie menedżerskie w sektorze FMCG, a następnie w telekomunikacji. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie 3M Poland w dziale sprzedaży i marketingu. Był dyrektorem handlowym w duńskiej spółce Scandinavian Tobacco. Następnie był wiceprezesem polskiego oddziału firmy Ericsson, a po utworzeniu spółki Sony Ericsson Poland został jej dyrektorem generalnym. W późniejszym okresie prowadził działalność doradczą oraz pracował jako menedżer między innymi w PLL LOT, Dominet Fortis Bank i Lyreco Polska. Przez kilka lat pracował w Narodowym Centrum Sportu, spółce operatorze Stadionu Narodowego, gdzie odpowiadał za działalność komercyjną obiektu oraz brał udział w przygotowaniach do EURO 2012. Od roku 2017 pracował w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jako dyrektor ds. rozwoju. Jest żonaty, ma dwóch synów. Czas wolny poświęca na aktywny wypoczynek i czytanie książek.

Dominika Lenkowska-Piechocka

Dominika Lenkowska-Piechocka

CEO& Founder, Who Will Save The Planet
Założycielka Who Will Save The Planet i eko-edukatorka. Razem z zespołem WWSTP wspiera organizacje w projektowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i kampanii komunikacyjnych, które przynoszą realną wartość interesariuszom, bez greenwashingu. Dominika jest ekspertką w zakresie komunikacji korporacyjnej i komunikacji zmian, facylitatorką, mówczynią TEDx, twórczynią internetową i jedną z ekspertek programu Climate Leadership powered by UN Environment. Jest także animatorką Mozaiki Klimatycznej, najbardziej znanego warsztatu na świecie pokazującego przyczyny i skutki zmian klimatu. Autorka planszówki Who Will Save The Planet.

Adrian Leung

Adrian Leung

Adrian is responsible for the management of the Strategic Account Program and Client Coverage within S&P Global Sustainable1. This unit supports all 5 divisions of S&P Global to provide the appropriate sustainability solutions to clients, across data, analytics, research, opinions, benchmarks, indices, insights and thought leadership.

Adrian joined S&P Global Ratings’ in 2018, managing commercial relationships with Financial Institutions and Insurance firms across the EMEA Region.

Prior to this, he spent 13 years working at HSBC as an International Manager in a variety of Corporate Banking roles. In his final role he was Head of Corporate Banking and Real Estate for HSBC Polska from 2013-2016. He also spent 2 years launching and working with start-ups in Warsaw, Poland from 2016-2018.

Adrian holds a Bachelor of Arts in Law and Business Studies from Warwick University.

Radosław Maruszkin

dr Radosław Maruszkin

Prowadzi ekspercką kancelarię świadczącą usługi w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego, prawa chemicznego i zrównoważonych finansów. Obsługuje podmioty z sektora odpadowego, przemysłowego, spożywczego i energetycznego. Przez wiele lat współpracował z polskim biurem renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych, reprezentowania podmiotów gospodarczych w krajowym i unijnym procesie legislacyjnym, w tym wz. z przyjmowaniem rozporządzeń delegowanych na podstawie Taksonomii, badań prawnych spółek (due diligence). 

Monika Polakowska

Monika Polakowska

Ekspertka w zakresie zrównoważonego finansowania, doświadczenie zdobywała zarówno w instytucjach finansowych jak i po stronie klienta. Obecnie pełni rolę Sustainability Finance Managerki w Santander Bank Polska i należy do globalnego zespołu ESG Solutions w Santander Corporate & Investment Banking. Wspiera klientów w finansowaniu zielonej transformacji oraz uczestniczy w strukturyzacji transakcji z komponentem ESG dla największych spółek w Polsce i na rynku międzynarodowym. Wcześniej związana z Grupą Polsat Plus, najpierw zarządzała finansowaniem Grupy, a później jako ESG Manager pracowała przy raportowaniu, strategii ESG oraz finansowaniu powiązanym ze zrównoważonym rozwojem.
Monika posiada certyfikat ESG Investing wydany przez CFA Institute, skończyła studia magisterskie i podyplomowe na SGH m.in. w zakresie bankowości korporacyjnej oraz inżynierii finansowej.

Przemysław Poszwa

Przemysław Poszwa

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz planety, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. W wolnych chwilach edukuje poprzez bloga eko-logicznie.com. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Zarządzania Środowiskowego. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Dawid Rejmer

dr r. pr. Dawid Rejmer

Partner w Kancelarii Finansowej LEX. Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Specjalista w zakresie finansów i rachunkowości z uprawnieniami ACCA.
Sukcesor w firmie rodzinnej. Członek ACCA – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Lider wielu międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu wdrożenie kompleksowych rozwiązań prawno-finansowych.

Agnieszka Rozwadowska

Agnieszka Rozwadowska

Od 9 lat związana z Grupą Columbus. Realizowała projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy.

Realizowała projekty biznesowe, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój. Wdrożyła Politykę Środowiskową, Politykę Zrównoważonego Rozwoju i Politykę Różnorodności. Pomysłodawczyni projektu #AmbasadorESG, promującego filozofię zrównoważonego rozwoju wśród klientów wewnętrznych Grupy.

Prezeska Zarządu Fundacji Carbon Footprint. Od 2019 roku odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampani społecznych, partnerstwa, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu. Wymyśliła projekt Zielonej Partytury, międzynarodowy znak towarowy Carbon Footprint Approved a także wszystkie produkty i usługi komercyjne, które są odpowiedzią na rosnące potrzeby biznesu w obszarach ESG. Przekształciła NGO w OPP.

Kierowniczka projektu Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Columbus 2021-2023. Liderka Zespołu CFF, w skład którego wchodzi zespół analityczny, opracowujący strategię analizy i badania śladu węglowego zakres 1, 2 i 3 w ramach raportowania ESG.

Adrian Skrocki

Adrian Skrocki

Współzałożyciel i wiceprezes zarządu ADM Consulting Group S.A. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Od 2002 roku zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych m.in. środkami UE. Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty m.in. dla: Politechniki Warszawskiej, Miasta Siedlce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, laboratoriów badawczych oraz najbardziej innowacyjnych polskich firm.

Ewa Solarz

Ewa Solarz

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od ponad 10 lat zarządza i doradza w obszarach ESG. Od 2022 roku tworzy i kieruje pracami zespołu ESG w TAILORS Group. Odpowiada za ofertę projektową oraz realizację projektów zarówno dla największych firm notowanych na GPW, jak i dla tych dopiero rozpoczynających transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie zdobywała w wiodących firmach doradczych, w sektorze bankowym oraz we współpracy z sektorem pozarządowym. Wieloletnia trenerka w obszarach odpowiedzialnej konsumpcji, ekonomii społecznej i Design Thinking. Realizowała projekty dla największych polskich firm z sektora energetyki, farmacji, finansów, budowlanego, spożywczego i innych m.in. w zakresie budowania strategii ESG, odpowiedzialnego łańcucha wartości, kalkulacji efektywności zaangażowania społecznego i raportowania ESG. Odpowiadała za ESG w jednym z największych polskich banków.  

Artur Stawiarski

Artur Stawiarski

Od blisko 20 lat związany z rynkiem energetycznym. Jest aktywnym uczestnikiem zmian zachodzących na rynku energetycznym w ciągu tego okresu, zarówno działając w obszarze inwestycyjnym jak i sprzedażowym. Obecnie odpowiada za strategię grupy E.ON w Polsce, tworzenie nowych modeli biznesowych, a także wdrażanie procesów ESG wśród spółek grupy E.ON w Polsce.

Sylwia Styka

Wspiera klientów z sektora FMCG, Retail i Food w zakresie badania istotności elementów łańcucha wartości w organizacji oraz mapowania i zarządzania danymi ESG i certyfikacjach takich jak B-Corp.
Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu relacji w łańcuchu wartości branży HoReCa i sektorze publicznym.
Prowadzi warsztaty edukacyjne dla firm w sektorze FMCG i szkół ponadpodstawowych z zakresu świadomości ekologicznej i społeczno-ekonomicznych konsekwencji marnowania żywności oraz zajęcia dla studentów studiów podyplomowych ESG Manager na temat roli ESG w kulturze organizacyjnej.
Współpracowała z UNEP GRID w ramach Programu Climate Leadersip.

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

Od ponad 15 lat odpowiada za pracę najefektywniejszych zespołów sprzedażowych na polskim rynku nieruchomości. Od 20 lat posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomości. Kierowała pracą ponad 100 doradców ds. nieruchomości w firmie Home Broker, a obecnie od ponad dziesięciu lat kieruje zespołem sprzedaży ROBYG w Gdańsku i Poznaniu – jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce. W 2021 r. objęła stanowisko Head of ESG w ROBYG. Tworzyła strategię zrównoważonego rozwoju w ROBYG oraz odpowiada za raportowanie ESG. Jest również Ambasadorem Paktu na Rzecz Klimatu – oficjalnego programu Unii Europejskiej realizującego zadania w ramach Green Deal.

Anna Wojciechowska w ROBYG odpowiada za strategię produktową firmy w Gdańsku i Poznaniu. W ramach swoich aktywności nadzoruje przygotowanie inwestycji do sprzedaży – począwszy od akceptacji lokalizacji inwestycji i wytycznych projektowych, aż do wprowadzenia produktu do sprzedaży. W tym zakresie współpracuje z architektami i działami budowlanymi. Od lat zajmuje się także rekrutacją, szkoleniem i nadzorem pracy zespołów sprzedażowych na rynku nieruchomości oraz jest certyfikowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

Tematyka równościowa i feministyczna są jej niezwykle bliskie i od wielu lat jej towarzyszą jej, co znajduje odzwierciedlenie w jej autorskich publikacjach i codziennych działaniach.

Anna Wojciechowska została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w Polsce. Ich rolą jest współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji, promowanie działań proekologicznych i kształtujących zdrowe społeczeństwa oraz łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ukończyła studia filozoficzne oraz szereg kursów i szkoleń z zarządzania sprzedażą oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niedawno rozpoczęła studia MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kamil Woźnica

Kamil Woźnica

Z organizacją związany od 2016 r. pełni funkcję Managera ds. Zrównoważonego Rozwoju & CSR. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia strategii Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o długookresową politykę rozwoju, ustalania celów dekarbonizacyjnych i społecznych. Odpowiedzialny również za raportowanie niefinansowe przeprowadzane w standardzie GRI oraz kalkulacje śladu węglowego organizacji w standardzie GHG Protocol. Członek zespołu wdrażającego rozwiązania OZE w grupie kapitałowej – m.in. biogazowni. Koordynator projektów związanych redukcją emisji – związanych z poprawą efektywności energetycznej zakładów. Odpowiedzialny także za planowanie i prowadzenie działań CSR takich jak wdrażanie polityk społecznych np. Polityki przestrzegania Praw Człowieka czy przeprowadzania audytów społecznych w łańcuchu dostaw. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach CSR – Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy oraz Zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu – Transformacja klimatyczna.

Filip Wójcik

Filip Wójcik

Koordynator Akademii ESG na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Łączy pracę zawodową z badaniami naukowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Posiada kilkuletnie doświadczenie zdobyte w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki, zwłaszcza w zespole Sustainability & Economics w Deloitte, gdzie przygotowywał strategie ESG oraz opracowywał raporty niefinansowe dla największych firm w Polsce i Europie. Obecnie pracuje jako ekspert ds. ESG w PKO BP, gdzie jest odpowiedzialny głównie za ujawnienia związane z Taksonomią, stress-testy klimatyczne i zrównoważoną ofertę produktową. Kształci się w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Warszawskim, a także koordynuje Akademię ESG - studium podyplomowe organizowane na Wydziale Zarządzania UW. Jest autorem publikacji naukowych dotyczących zrównoważonego rozwoju, a wyniki swoich badań prezentował na wielu międzynarodowych konferencjach, organizowanych m.in. przez European Marketing Academy (EMAC).

Roman Zabłocki

Roman Zabłocki

Roman Zabłocki od ponad 10 lat odpowiedzialny jest za procesy rekrutacyjne, analizy i doradztwo HR w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla w firmach produkcyjnych z takich branż jak: budowlana, motoryzacyjna i lotnicza, przemysł ciężki, spożywcza, opakowaniowa czy energetyczna – ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnych (OZE).  Z firmą Antal związany od 2008 roku. W latach 2013-2015 odpowiedzialny za start-up szwajcarskiej firmy rekrutacyjnej. Od maja 2015 roku pełni¸ funkcję menedżera zespołu Engineering & Operations. Wieloletnie doświadczenie Romana oraz doskonała znajomość rynku i specyfiki branży, a także procesów produkcyjnych i zakupowych gwarantują pozyskanie odpowiednich kandydatów nawet na bardzo unikalne stanowiska. Ponadto Roman pomaga dostosować się do nowego i zmieniającego się krajobrazu regulacyjno-biznesowego, wspierając klientów w budowaniu zespołów ESG w ich organizacjach.

Justyna Żerańska

dr inż. Justyna Żerańska

Z branżą kosmetyczną związana od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenia zdobywała najpierw w firmie Dr Irena Eris S.A., a następnie przez ponad 6 lat – w dziale techniczno-legislacyjnym Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Jako liderka zespołu prowadzi projekty regulacyjne i uczestniczy w pracach grup roboczych Cosmetics Europe zajmujących się komunikacją produktów kosmetycznych, w tym zielonych deklaracji. Uznana wykładowczyni i trenerka, występująca na licznych konferencjach. Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Eksperci

 • Robert Adamczyk
  Robert AdamczykCzłonek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
 • Mariusz Bartosewicz
  Mariusz BartosewiczDyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji, PEKAO
 • Łukasz Chojecki
  Łukasz ChojeckiPartner, TAILORS Group
 • Bartosz Giza​
  Bartosz Giza​TAILORS Group
 • Magdalena Jabłońska-Pudlak
  Magdalena Jabłońska-PudlakKierownik Zespołu ds. Certyfikacji Ecolabel w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Anna Kamińska
  Anna KamińskaRedaktor naczelna serwisu i kwartalnika „Buduj z Głową”
 • Janusz Komurkiewicz
  Janusz KomurkiewiczCzłonek Zarządu ds. marketingu FAKRO
 • Piotr Kwiecień
  Piotr KwiecieńDyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
 • Dominika Lenkowska-Piechocka
  Dominika Lenkowska-PiechockaCEO& Founder, Who Will Save The Planet
 • Adrian Leung
  Adrian LeungGlobal Head of Strategic Accounts, S&P
 • Radosław Maruszkin
  dr Radosław Maruszkinadwokat, Kancelaria Maruszkin 
 • Filip Osadczuk
  Filip OsadczukDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Monika Polakowska
  Monika PolakowskaSustainability Finance Managerka w Santander Bank Polska
 • Przemysław Poszwa
  Przemysław PoszwaEkspert w TAILORS Group
 • Dawid Rejmer
  dr r. pr. Dawid RejmerPartner w Kancelarii Finansowej LEX
 • Agnieszka Rozwadowska
  Agnieszka RozwadowskaDyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Columbus Energy S.A. Prezeska Zarządu w Carbon Footprint Foundation
 • Adrian Skrocki
  Adrian SkrockiWiceprezes Zarządu ADM Consluting Group S.A.
 • Ewa Solarz
  Ewa SolarzHead of ESG, TAILORS Group 
 • Artur Stawiarski
  Artur StawiarskiDyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON
 • Anna Wojciechowska
  Anna WojciechowskaHead of ESG w ROBYG
 • Kamil Woźnica
  Kamil WoźnicaSustainability & CSR Manager LipCo Foods
 • Filip Wójcik
  Filip WójcikKoordynator Akademii ESG na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Roman Zabłocki
  Roman ZabłockiBusiness Unit Director, Engineering & Operation, Antal
 • Justyna Żerańska
  dr inż. Justyna ŻerańskaDyrektorka generalna w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego

Partnerzy

 • Partnerzy Konferencji Sustain Tomorrow Conference – powered by Wprost
 • Sustain Tomorrow Conference
 • Partner Merytoryczny
 • TAILORS Group
 • Partnerzy
 • ADM Group
 • Antal
 • E.ON
 • FAKRO
 • PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego – PZPK
 • ROBYG
 • Organizator
 • Wprost